Matrah Artırımı 2016

Matrah artırımı nedir? :  Matrah artırımı , geçmiş dönem vergi beyanlarını belirli bir oranda artıran mükelleflerin Maliye Bakanlığı tarafın...

Matrah artırımı nedir?Matrah artırımı, geçmiş dönem vergi beyanlarını belirli bir oranda artıran mükelleflerin Maliye Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerden muaf olmasını ifade eder. Matrah artırımı yapılan yıllar için Maliye vergi incelemesi yapmaz ve o yıllarla ilgili vergi talep etmez, ceza kesmez.

Matrah artırımı 2016 meclisten geçti ve resmi gazetede yayınlandı. Mükellefler geçmiş yıllara yönelik olarak matrahlarını kanunda düzenlenen oran veya tutarlarda yükseltmeleri halinde ilgili yıllarla matrah artırımında bulundukları vergi türleri yönünden vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacak.

Kayıt dışı çalışanlar veya hiç beyanname vermeyen ya da zarar beyan eden gelir vergisi ve kurumlar vergisi mükellefleri de asgari matrahlardan az olmamak üzere matrah artırımında bulanabilecekler.

Matrah Artırımı 2016 Hangi Vergileri Kapsıyor

Mükelleflerin 2011-2015 yıllarında beyan ettikleri;
- Gelir Vergisi,
- Kurumlar Vergisi,
- Gelir ve Kurumlar (Stopaj) Vergisi,
- Katma Değer Vergisini  kapsıyor.
6736 Sayılı Kanun Rehberleri - Vergi Affı 2016 Son Başvuru Tarihi - 6736 Sayılı Kanun Başvuru - Öğrenim Kredisi KYK Yapılandırma - Vergi Borcu Yapılandırma - Başvuru Formları

Matrah Artırımı Nasıl Yapılır?

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim vermek zorunda olan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanlarını elektronik ortamda göndermeleri zorunludur. Dolayısıyla bu işlemi mali müşavir yapacaktır.

NOT: Matrah artırımı başvuruları 1 Eylül itibarıyla alınmaya başlamıştır. İşlemler 08.09.2016 itibarıyla başlamıştır. Matrah artırımında bulunabilirsiniz.

BAKINIZ: Matrah Artırımı Vergi Kodları

Elektronik ortamda beyanname ve bildirim verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin, matrah ve vergi artırımına ilişkin beyanları bağlı oldukları vergi dairelerine kağıt ortamında yapılabilecektir. Gerekli forma başvuru formları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Mükellefler, matrah artırımına ilişkin vergi tutarlarını 30 Kasım 2016 tarihine kadar katsayı uygulanmadan peşin ödeme avantajından yararlanarak ödeyebilecekleri gibi, talep etmeleri halinde 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitle kanunda belirtilen katsayılar uygulanarak da ödeyebileceklerdir.

Matrah Artırımında Asgari Tutar Ne Demek?


Matrah artırımı açısından öncelikle beyan ettiğiniz matrah önemlidir. Matrah, verginin üzerinden hesaplandığı tutarı ifade etmektedir. Beyan ettiğiniz matrah üzerinden yıllara göre aşağıdaki matrah artırımı oranında vergi matrahınız artırılmaktadır. Artırılan matrah üzerinden %20 veya %15 vergi uygulanmaktadır.

İndirimli Vergi Oranı: Matrah artırımında bulunulan yıla ait vergileri zamanında beyan ederek ödemiş, bu vergi türleri için Kanunun birikmiş borçlar ile ihtilaflı alacaklara ilişkin hükümlerinden yararlanmamış uyumlu mükellefler için bu oran %15 olarak uygulanacaktır.

Gelir Vergi Mükellefleri

GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE VERGİ ORANLARI
Yıl
Matrah Artırım Oranı
Uygulanacak Vergi Oranı
Uygulanacak İndirimli Vergi Oranı
2011
%35
%20
%15
2012
%30
%20
%15
2013
%25
%20
%15
2014
%20
%20
%15
2015
%15
%20
%15
GELİR VERGİSİ MÜKELLEFLERİ İÇİN ASGARİ MATRAH ARTIRIM TUTARLARI
Yıl
İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler (TL)
Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler ile Serbest Meslek Erbabı (TL)
Basit Usulde Vergilendirilen Mükellefler (TL)
Gayrimenkul Sermaye İradı Mükellefleri (TL)
Diğer Gelir Unsurları (Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İratlar) Nedeniyle Beyanname Veren Mükellefler (TL)
2011
9.500
14.000
1.400
2.800
9.500
2012
9.890
14.820
1.482
2.964
9.890
2013
10.490
15.740
1.574
3.148
10.490
2014
11.160
16.740
1.674
3.348
11.160
2015
12.650
18.970
1.897
3.794
12.650
ÖRNEK: Bay (A) işletme hesabı esasına göre defter tutan bir tüccardır. 2011 yılında 25.000 TL gelir vergisi matrahı beyan etmiş ve 9.940 TL gelir vergisi ödemiştir. Bay (A) 2011 yılında gelir vergisi yönünden matrah artırımında bulunmak istemesi halinde hesaplama şu şekilde yapılacaktır:
Yıl2011
Beyan Edilen Matrah25.000
Artırım Oranı%35
Beyan Edilen Matrah Üzerinden Hesaplanan Tutar8.750
Asgari Matrah Artırımı9.500
Vergi Hesaplamasına Esas Matrah9.500
Vergi Oranı%20
Hesaplanan Vergi1.900
Tabloda görüldüğü gibi Bay (A)'nın kendi beyanı üzerinden artırılan matrah asgari matrah tutarının altında kaldığından; vergi, asgari tutar üzerinden hesaplanmıştır. Eğer Bay (A) indirimli vergi oranından yararlanma şartlarına haiz ise vergi oranı %15 uygulanacaktır.

Kurumlar Vergisi Mükellefleri

KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIM ORANLARI VE VERGİ ORANLARI
Yıl
Matrah Artırım Oranı
Asgari Artırım Tutarı (TL)
Vergi Oranı
2011
%35
28.000
%20
2012
%30
29.650
%20
2013
%25
31.490
%20
2014
%20
33.470
%20
2015
%15
37.940
%20

Katma Değer Vergisi


Katma değer vergisi mükellefleri, ilgili yıllarda her bir vergilendirme dönemine ilişkin olarak verdikleri beyannamelerinde yer alan hesaplanan katma değer vergilerinin yıllık toplamı üzerinden aşağıdaki tabloda belirtilen artırım oranlarına göre artırmaları gerekmektedir.

Not: Gelir ve Kurumlar vergisi matrah artırımı matrah üzerinden yapılırken; KDV vergi üzerinden yapılıyor.
KATMA DEĞER VERGİSİ ARTIRIM ORANLARI
Yıl
Vergi Artırım Oranı
2011
%3,5
2012
%3
2013
%2.5
2014
%2
2015
%1.5
Katma değer vergisi mükelleflerinin, artırıma esas alınan ilgili yılın vergilendirme dönemlerinin tamamı için artırımda bulunmaları zorunludur. Dolayısıyla aylık matrah artırımı mümkün değildir.

Devam Eden Vergi İncelemeleri


6736 sayılı kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış vergi incelemeleri ile takdir işlemleri devam edecektir. Ancak kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde bu işlemlere devam edilmeyecektir. Bu durumda Eylül ayının sonuna kadar tamamlanmayan incelemeler kapatılacak.

İncelemenin tamamlanması halinde: Kanun hükmünden yararlanılabilmesi için, inceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra ihbarnamenin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Bu durumda:

 • Tarh edilen verginin %50’sinin, 
 • Kanunun yayımlandığı tarihe kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının, 
 • Kanunun yayımlandığı tarihten sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin, 
 • Vergi aslına bağlı olmayan (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) cezanın %25’inin, 

ödenmesi şartıyla,

 • Vergi aslının kalan %50’sinin, 
 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamının, 
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %75’inin, 
 • Gecikme faizinin tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. 

Ödemeler, ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır. Bu hükümden yararlanılabilmesi için dava açılmaması şarttır.

İnceleme tamamlanmadan önce matrah artırımı: Vergi incelemesi tamamlanmadan önce matrah artırımında bulunmak mümkündür. Ancak matrah artırımı vergi incelemesinin tamamlanmasına engel teşkil etmiyor. Eğer inceleme sonucunda herhangi bir vergi ortaya çıkıyorsa bu tutarla artırılan matrah kıyaslanıyor, arada fark varsa bu fark vergi dairesi tarafından talep ediliyor.

Notlar

 • Artırılan matrahlar nedeniyle geçici vergi hesaplanmayacaktır.
 • Matrah veya vergi artırımı dolayısıyla verilen beyannameler için damga vergisi alınmayacaktır.
 • Matrah / Vergi artırımında bulunan mükellefler hakkında, bu Kanunun yayım tarihinden önce başlanılmış vergi incelemeleri ile takdir işlemleri, Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ayın başından itibaren bir ay içinde sonuçlandırılmadığı takdirde bu işlemlere devam edilmeyecektir.
Ad

Ekonomi,1,Emlak Vergisi,1,Gelir Uzman Yardımcılığı,3,Gelir Vergisi,41,Genel,21,GİB,12,Katma Değer Vergisi,10,Kurumlar Vergisi,5,Maaş,3,Mevzuat,8,Motorlu Taşıtlar Vergisi,5,Muhasebe,3,ÖTV,9,Sosyal Güvenlik,1,VDK,2,Veraset ve İntikal Vergisi,1,Vergi Affı 2016,18,Vergi Affı 2017,6,Vergi Daireleri,3,Vergi Haberleri,15,Vergi Usul Kanunu,17,
ltr
item
Vergi Blog: Matrah Artırımı 2016
Matrah Artırımı 2016
https://1.bp.blogspot.com/-hMID-7I-SxU/V76xYJ8oBeI/AAAAAAAAAus/gmfg8GHEBi493KuDmCDNQlR-7FC0zbLPgCLcB/s1600/matrah-artirimi.png
https://1.bp.blogspot.com/-hMID-7I-SxU/V76xYJ8oBeI/AAAAAAAAAus/gmfg8GHEBi493KuDmCDNQlR-7FC0zbLPgCLcB/s72-c/matrah-artirimi.png
Vergi Blog
http://www.vergiblog.com/2016/08/matrah-artirimi-2016.html
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/
http://www.vergiblog.com/2016/08/matrah-artirimi-2016.html
true
1079650730403726947
UTF-8
Tüm içerikler yüklendi İçerik bulunamadı TÜMÜ Devamı Cevapla İptal Sil Ana Sayfa SAYFALAR İÇERİKLER Tümünü Gör İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Konu ARŞİV SEARCH TÜM İÇERİKLER İsteğinizle uyuşan içerik bulunamadı. Anasayfaya Dön Pazar Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Cumartesi Paz Pzt Sal Çrş Prş Cum Cmt Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Oca Şub Mar Nis Mayıs Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara az önce 1 dakika önce $$1$$ minutes ago 1 saat önce $$1$$ hours ago Dün $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago beş haftadan daha önce Takipçiler Takip et BU İÇERİK ÖZELDİR Görüntülemek için lütfen tıklayınız Tamamını Kopyala Tamamını Seç All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy